Menu
A-Z: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irish Language Officer | Oifigeach Gaeilge

Closing date: 4pm, Tuesday 29 May 2018

Salary: £29,909 - £32,233 per annum

Department: Chief Executive’s Department

Section: Legal Services

Notes:
There is currently one permanent full-time post. Other full-time, part-time, temporary and permanent posts may be filled from a reserve list.

Oifigeach Gaeilge | Irish Language Officer

Dáta deiridh: 4in, Dé Máirt 29 Bealtaine 2018

Tuarastal: £29,909 - £32,233 sa bhliain

Roinn: an Príomhfheidhmeannach

Rannóg: Seirbhísí Dlí

Nóta:
Faoi láthair tá post buan lánaimseartha amháin ann. D'fhéadfaí poist eile, lánaimseartha, páirtaimseartha, sealadach agus buan a líonadh ó liosta cúltaca.

Pacáiste Iarratais